ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2010

Απρίλιος 22, 2010 at 4:02 μμ (Αττικής)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2010

«Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι το να μην υπάρξουν και πάλι οι καταχρηστικοί όροι που ακυρώνουν στην ουσία τη διαδικασία (του ΑΣΕΠ), ενώ παράλληλα θα πρέπει να αρθεί και η κατάφωρη αδικία σε βάρος της προηγούμενης φουρνιάς επιτυχόντων (μη αναγνώριση τίτλων σπουδών) που τους έχει καθηλώσει μισθολογικά και βαθμολογικά.»

Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας 07.12.2009

«Οι δήθεν αγωνιούντες συνδικαλιστές, σίγουρα ερίζουν με την άγνοιά τους και εμπαίζουν τα πάντα ερήμην των μικροπαραταξιακών τους σκοπιμοτήτων. Κινδυνολογούν και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν. Και το κάνουν την ίδια τη στιγμή που βαίνει ολοταχώς η διαδικασία των Συλλογικών διαπραγματεύσεων με την εργοδότρια πλευρά και για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2009.»

Ανακοίνωση-απάντηση Σ.Υ.Τ.Α. Νο 127/07.12.2009

Το άρθρο 10 έχει να κάνει με ένα ζήτημα που η Πρωτοβουλία το έχει θέσει αλλά και εμείς το είχαμε θέσει … όσον αφορά τα πτυχία των παιδιών από το ΑΣΕΠ.

Τοποθέτηση προέδρου ΣΥΤΑ, συνεδρίαση Δ.Σ. 18.12.2009

Στους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν στην Τράπεζα σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2Κ/2005 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, θα καταβληθεί επίδομα πτυχίου, με τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημέρα προσλήψεώς τους, καταργουμένου κάθε αντίθετου όρο, υπό την προϋπόθεση της καταθέσεως των ενδεικνυόμενων δικαιολογητικών.

Το άρθρο 10 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2009

Η κατάκτηση ενός δικαιώματος προϋποθέτει τη διεκδίκησή του. Αν και μερικές φορές αυτή χρειάζεται να πάρει τη μορφή μιας σκληρής αγωνιστικής κινητοποίησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκούσε, ευτυχώς, μια απλή υπόμνηση ενός προβλήματος μπροστά στο οποίο πολλοί επέμεναν να εθελοτυφλούν για να δοθεί «στο παραπέντε» μια (έστω και μεσοβέζικη) λύση.

Στις ιδιόρρυθμες δημοκρατικές διαδικασίες του Σ.Υ.Τ.Α., κληθήκαμε να εγκρίνουμε την καταγγελία της Ε.Σ.Σ.Ε. 2009 και την υποβολή σχεδίου για νέα Ε.Σ.Σ.Ε. λαμβάνοντας γνώση του προς έγκριση σχεδίου την τελευταία στιγμή με συνέπεια να μην μπορεί να γίνει μια σοβαρή και ενδελεχής συζήτηση πάνω στο κείμενο αυτό. Η συζήτηση είχε περισσότερο να κάνει με επισημάνσεις σχετικά με, κατ’ εμάς, αστοχίες της προηγούμενης επιχειρησιακής (π.χ. ανισότητες επιδομάτων και άλλων παροχών μεταξύ διευθύνσεων ή καταστημάτων λιανικής και επιχειρηματικής) που θα πρέπει να αμβλυνθούν. Το προεδρείο, από πλευράς του, υποστήριξε ότι η λήψη της σχετικής απόφασης έπρεπε να γίνει άμεσα προκειμένου να επισπευσθεί η καταγγελία της περσινής Ε.Σ.Σ.Ε., δεσμεύθηκε όμως το ζήτημα να συζητηθεί εκτενέστερα σύντομα, στη βάση των παρατηρήσεων και προτάσεων των άλλων παρατάξεων του ΔΣ πάνω στο κείμενο της νέας Ε.Σ.Σ.Ε.

Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις και η υπογραφή της επιχειρησιακής έπονται (όπως και οφείλουν) των αντίστοιχων της κλαδικής υπάρχει δυνατότητα πρακτικά και επιβάλλεται ουσιαστικά να γίνει ένας διάλογος στο εσωτερικό της κοινότητας των εργαζομένων για το περιεχόμενό της. Όταν ακόμα και τα κυβερνητικά νομοσχέδια (υποτίθεται τουλάχιστον ότι) υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί δημοκρατικό έλλειμμα το να μη γίνεται το ίδιο σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο.

Θεωρώντας λοιπόν ότι το προεδρείο του Συλλόγου μας εννοεί αυτά που λέει, παραθέτουμε εδώ κάποιες αρχικές επισημάνσεις. Φυσικά, ο διάλογος δε σταματά εδώ. Είναι μια ζωντανή διεργασία στην οποία (πρέπει να) συμμετέχουν όλοι και όλες οι εργαζόμενοι/ες ανεξαρτήτως θεσμικής ιδιότητας ή παραταξιακής ένταξης. Ελπίζουμε ο Σύλλογος να πάρει κεντρικά κάποια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, σε ό,τι μας αφορά, οι δίαυλοι επικοινωνίας (μπλογκ, e-mail, κ.α.) είναι πάντα ανοιχτοί, όπως και οι συναντήσεις μας. Για τη διευκόλυνση του διαλόγου λοιπόν σε ό,τι αφορά τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε.:

1. Πρέπει να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα της άδειας μητρότητας, στο οποίο δόθηκε μια μεσοβέζικη λύση που δεν καλύπτει τις ανάγκες μιας εργαζόμενης μητέρας. Θα είναι ντροπή για το Σύλλογό μας το 9μηνο να συνεχίσει να αποτελεί προεκλογική υπόσχεση στις αρχαιρεσίες, χωρίς να διεκδικείται ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση. Η αναπαραγωγή στο εσωτερικό του Δ.Σ. εργοδοτικών αντιλήψεων του τύπου «έχουμε μεγάλο ποσοστό γυναικών στην Τράπεζα», «γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος» κτλ., είναι απαράδεκτη.

2. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών για τους/τις εργαζόμενους/ες, θεωρούμε απαράδεκτο τον όρο που προβλέπει την αποπληρωμή του συνόλου της επιδότησης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αποχωρήσει πριν από τη συνταξιοδότησή του. Δεσμεύσεις με ισόβια ισχύ ταιριάζουν σε σχέσεις δουλοκτησίας και όχι σε συλλογικές συμβάσεις. Εάν η Τράπεζα όντως επιθυμεί να επενδύσει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων της, τέτοιου είδους ρήτρες δεν δίνουν κανένα απολύτως κίνητρο στους/τις εργαζόμενους/ες. Ίσως μάλιστα να έχει έρθει ο καιρός η Τράπεζα να αναλάβει κάποιου είδους δέσμευση ότι όντως θα ανταμείψει και θα αξιοποιήσει το προσωπικό της ανάλογα με τα προσόντα του.

3. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότηση του Συλλόγου από την Τράπεζα (κάτι που απαγορεύεται ρητά και από τη νομοθεσία), ακόμα κι αν αυτή γίνεται με το προκάλυμμα των «πολιτιστικών εκδηλώσεων» (το «παραθυράκι» της σχετικής νομοθεσίας). Εάν ποτέ ο Σ.Υ.Τ.Α. διοργανώσει οποιαδήποτε εκδήλωση, συνέδριο, διάλεξη, έκθεση κλπ στην οποία η Τράπεζα θεωρήσει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και να αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ένα εργατικό σωματείο οφείλει να στηρίζεται στις συνδρομές των μελών του και σε τυχόν έκτακτα έσοδα από εκδηλώσεις ή καμπάνιες οικονομικής ενίσχυσης. Η χρηματοδότηση από την εργοδοσία γεννά δεσμεύσεις που υποθηκεύουν την ανεξαρτησία του απέναντί της. Άλλωστε, τρόποι για την εξοικονόμηση πόρων για το ταμείο του Συλλόγου υπάρχουν αρκετοί και σε κάποιους έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς. Αν υπάρχει πραγματικά η διάθεση να απεμπλακούμε από τη σχέση εξάρτησης τότε «τα λεφτά βρίσκονται» όπως θα έλεγε και κάποιος πρωθυπουργός.

4. Είμαστε επίσης αντίθετοι με τη στοχοθεσία, τα μπόνους, τα πριμ παραγωγικότητας και αποδοτικότητας και ό,τι άλλο μπορεί να υπονοείται στην παρ. 7 των θεσμικών αιτημάτων. Πάγια θέση του Συλλόγου πρέπει να είναι η ενίσχυση του βασικού μισθού και των επιδομάτων που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες και σε αντικειμενικά προσόντα και όχι των μεταβλητών αμοιβών που συνδέονται με στόχους αυθαίρετα οριζόμενους.

5. Για τα ποσοστά των αυξήσεων στα επιδόματα καλό είναι να υπάρχει μια επιφύλαξη σε σχέση με τις επερχόμενες εξελίξεις τόσο στο επίπεδο της κλαδικής σύμβασης όσο και με τις γενικότερες μεταβολές σε φορολογικό, ασφαλιστικό κλπ και το πώς αυτές θα διαμορφώσουν το εισόδημά μας.

6. Επειδή η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε δεν έχει καμία σχέση με αγώνες ταχύτητας καλό θα ήταν κάποιος επιστήμονας ή τεχνοκράτης να διορθώσει το Generally της παρ. 13 με το ορθό Generali (δείγμα του πόσο μεγάλη επαφή έχουν οι θεσμικοί μας εκπρόσωποι με την εργασιακή καθημερινότητα).

7. Τέλος, λόγοι διαφάνειας και αξιοπιστίας επιβάλλουν την παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου από τη μειοψηφία στις διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση για την Ε.Σ.Σ.Ε., με δεδομένη και τη ρητή πρόθεση του νέου προέδρου της Τράπεζας να συνδιαλέγεται και με τις (οργανωμένες ή μη) μειοψηφίες.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η συνάντηση με το νέο Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Γαμβρίλη είχε κατά βάση εθιμοτυπικό χαρακτήρα και ελάχιστα άγγιξε ζητήματα ουσίας, κάτι για το οποίο θα χρειαστούν προφανώς νέες συναντήσεις και συζητήσεις. Από τα όσα ειπώθηκαν επιλέγουμε να κρατήσουμε τη ρητή τοποθέτησή του υπέρ του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τράπεζας καθώς και τη διάθεση αποστασιοποίησής του από συγκεκριμένα ήθη και πρακτικές της προηγούμενης διοίκησης (κάτι που το προεδρείο του Σ.Υ.Τ.Α. μάλλον ξέχασε να αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του). Για την τοποθέτησή του γενικότερα ωστόσο, θα κρατήσουμε προς το παρόν «μικρό καλάθι» καθώς όλοι και όλες βιώνουμε σήμερα και έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν τις σκληρές αντεργατικές πολιτικές που εκπορεύονται από ανθρώπους και κόμματα που κατά τα άλλα χρησιμοποιούν φιλολαϊκή ρητορική.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μια που η επίσημη ενημέρωσή μας για το συνέδριο της ΓΣΕΕ περιορίστηκε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καταμέτρησης των κουκιών (ψήφων) με τη συνήθη διθυραμβική εισαγωγή του προέδρου του Σ.Υ.Τ.Α., οφείλουμε να καταγράψουμε και κάποια στοιχεία που διαφεύγουν των πανηγυρισμών.

Πρώτα από όλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Athos Palace στην όμορφη Χαλκιδική, γνωστό μετερίζι εργατικών αγώνων. Από εκεί και πέρα, η εικόνα που παρουσίασε η συνεδριακή αίθουσα στις τρεις ημέρες ήταν χαρακτηριστική της ποιότητας των συμμετεχόντων και του συνδικαλισμού που εκπροσωπούν. Την πρώτη ημέρα η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κλακαδόρους που αποθέωναν τον πρωθυπουργό. Τη δεύτερη επικράτησε ένα αντίστοιχο σκηνικό με χειροκροτητές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο για το «διάλογο»; Βαριεστημένοι ομιλητές απευθύνονταν σε μια άδεια αίθουσα με ελάχιστους, επίσης βαριεστημένους, ακροατές, μια που η πλειοψηφία των συνέδρων προτίμησε να απολαύσει τον μπουφέ, την πισίνα, τα activities και τις άλλες χάρες του πεντάστερου ξενοδοχείου.

Η εκλογή του νέου προεδρείου, για το αποτέλεσμα της οποίας επιστρατεύονται παραδοσιακά όλα τα μέσα, από σωματεία-σφραγίδες μέχρι ανενεργούς συνδικαλιστές «φαντάσματα» μίας χρήσης, δεν άλλαξε και πολλά πράγματα επί της ουσίας. Από τη μια βαρύγδουπες δηλώσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα και πάνελ για «επερχόμενες κοινωνικές εκρήξεις» και από την άλλη διαρκής αναβλητικότητα στην απόφαση για οποιαδήποτε κινητοποίηση και εγκατάλειψη των συναδέλφων μας του δημοσίου τομέα και όχι μόνο. Οι, πιθανολογούμενες από όλους, κοινωνικές εκρήξεις μπορεί να έρθουν μπορεί και όχι (η ιστορία έχει δείξει ότι δεν αρκούν από μόνες τους οι αντικειμενικές συνθήκες) το βέβαιο όμως είναι ότι αν προκύψουν θα είναι ερήμην της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, πιθανότατα δε και ενάντια σε αυτήν.

Καλή επιτυχία στα σωματεία και τις ομοσπονδίες που απεργούν σήμερα.

Πρωτοβουλία Εργαζομένων Τράπεζας Αττικής
https://protergatt.wordpress.com/
protergatt@gmail.com

Τ.Θ. 72157  Ηλιούπολη 16310

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: