Για την αντίστροφη αξιολόγηση

Ιουνίου 23, 2009 at 11:30 πμ (Αττικής)

Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας της αντίστροφης αξιολόγησης. Αφού ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους που παρέστησαν στη διαδικασία, συνεισφέροντας σημαντικά σ’ αυτήν, λειτουργώντας και σαν μια άτυπη «ελεγκτική επιτροπή», θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:

Οι φάκελοι καταμετρήθηκαν, ανοίχτηκαν, έγινε η εισαγωγή των στοιχείων στο ειδικό πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης και μετά ακολούθησε μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ήταν δυνατό να εξαχθούν άμεσα, ορισμένα από τα οποία δημοσιοποιούνται σήμερα (βλ. εδώ) μαζί με τον οικονομικό απολογισμό (βλ. εδώ).

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι τόσο τα έγγραφα των ΕΛΤΑ όσο και τα ίδια τα ερωτηματολόγια θα κρατηθούν στο αρχείο της Πρωτοβουλίας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να είναι δυνατός, ανά πάσα στιγμή, ο έλεγχος κι η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η πρόσβαση σ’ αυτά είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση βέβαια να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που τηρήθηκαν καθ’ όλη τη διαδικασία. Τα στατιστικά στοιχεία φυλάσσονται σε έναν Η/Υ και οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου επιθυμεί μπορεί να έρθει να κάνει τη δική του επεξεργασία εκεί: τα ίδια τα στοιχεία όμως δεν πρόκειται να «εκχωρηθούν» σε κανέναν.

Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το προσωπικό του Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την παραχώρηση του χώρου και της υποδομής του, καθώς και γενικότερα για τη ζεστή φιλοξενία.

__________

Τα πρώτα αποτελέσματα

Συγκεντρώθηκαν 257 ερωτηματολόγια από τα 1064 που είχαν σταλεί με βάση το οργανόγραμμα του Φεβρουαρίου (το οποίο ήταν εξαιρετικά χρήσιμο απ’ αυτή την άποψη), 248 μέσω ΕΛΤΑ και 9 μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας. Κάποιες απαντητικές επιστολές που έφτασαν μετά τις 17/6 δε συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω αριθμό, θα ληφθούν όμως υπόψη στη διαδικασία: δεν έχουμε περιθώριο να αγνοήσουμε καμία άποψη που επιθυμεί να εκφραστεί.

Όταν ξεκίναγε αυτή η διαδικασία δεν μπορούσαμε παρά να ελπίζουμε ότι, στην καλύτερη περίπτωση, τα ερωτηματολόγια θα έφταναν τα 70-80, εάν και εφόσον οι άνθρωποι που αποφάσισαν πέρσι να ψηφίσουν την Πρωτοβουλία εξακολουθούσαν να την εμπιστεύονται.

Κι η προσμονή που είχαμε ήταν ακριβώς αυτή: να κάνουμε μια στοιχειώδη καταγραφή αυτής της τάξης, του 6,5-7,5% των εργαζομένων στην Τράπεζα, και δη των «συμπαθούντων» την Πρωτοβουλία, γνωρίζοντας ότι αυτό θα συνεπαγόταν μια μάλλον μη αντιπροσωπευτική εικόνα ως προς τις απόψεις που θα καταγράφονταν.

Η υπέρβαση αυτού του αριθμού κατά 180 ερωτηματολόγια όμως, με τη συμμετοχή να φτάνει το 24,16%, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας, πόσο μάλλον τις βεβαιότητές μας. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την απόφαση του ΔΣ του ΣΥΤΑ για μη συμμετοχή στην αντίστροφη αξιολόγηση και, αφετέρου –και κυρίως-, τον κόπο που συνεπαγόταν, εν μέσω φόρτου εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων, το να πάτε στα ΕΛΤΑ για να στείλετε την απαντητική επιστολή χωρίς να έχετε καμιά υποχρέωση να το κάνετε, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε το βαθμό συμμετοχής καθόλου αυτονόητο.

Το ποσοστό της συμμετοχής και –κυρίως- η ισορροπημένη κατανομή των απαντήσεων σε ό,τι αφορά τα «κοινωνικο-δημογραφικά» στοιχεία, επιτρέπουν να δούμε την αντίστροφη αξιολόγηση σαν κάτι παραπάνω από μια απλή -αναμφίβολα σημαντική ούτως ή άλλως- καταγραφή των απόψεων εκείνων που συμμετείχαν σ’ αυτήν: όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα, αναδεικνύονται ξεκάθαρα κάποιες τάσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν κατά την εκπροσώπησή μας σε συνδικαλιστικό επίπεδο, πόσο μάλλον από εκείνους που διαχειρίζονται την καθημερινότητά μας στον εργασιακό χώρο εκ μέρους της εργοδοσίας. Ιδιαίτερα δε καθώς στην αντίστροφη αξιολόγηση κληθήκαμε να εκφράσουμε αυτό που ήδη συμβαίνει, αυτό που ήδη θεωρούμε δεδομένο και πραγματικό, κι όχι να μιλήσουμε στη βάση αμφισβητούμενων υποθέσεων, για το τι πρόκειται να κάνουμε ή να πιστέψουμε κάποτε [κατ’ αντιστοιχία με απαντήσεις σε ερωτήσεις του τύπου: «Τι θα ψηφίζατε εάν οι εκλογές ήταν σήμερα»]. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική καταγραφή της εμπειρίας όσων απαντήσαμε.

Αν και, σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις αφορούν πρωτίστως εκείνους/ες που τις δίνουν, η αναγωγή των αποτελεσμάτων στο σύνολο των εργαζομένων, στο βαθμό που ο καθένας/η καθεμιά από μας, με βάση την εμπειρία του/της στη μικρή μας κοινότητα και γνωρίζοντας καλά το κλίμα της, θα θεωρήσει ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια πρώτη απεικόνιση των θέσεων και των απόψεων που υπάρχουν ανάμεσά μας.

Από την πλευρά μας, δε θα κάνουμε καμιά αναγωγή στο σύνολο κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η στάθμιση των αποτελεσμάτων θα προϋπέθετε να είχαμε στη διάθεσή μας στοιχεία τα οποία διαθέτει μόνο η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού (κατανομή των εργαζομένων ανά ηλικία, έτη εργασίας, ύψος αμοιβών, κ.α.). Άλλωστε, είπαμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια έρευνα με επιστημονικούς όρους και δε θα διακινδυνεύσουμε τη σοβαρότητά της προς χάριν του εντυπωσιασμού.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν αφορούν τουλάχιστον τις απόψεις των 257 (και πλέον) εργαζομένων που συμμετείχαμε στην αντίστροφη αξιολόγηση. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες θερμά για τη συμμετοχή σας, η οποία, τόσο από τον αριθμό των απαντητικών επιστολών, όσο και από την κατανομή των απαντήσεων ανά ερώτημα, είναι προφανές ότι ξεπέρασε παραταξιακά στεγανά (με βάση πάντα τα αποτελέσματα των περσινών εκλογών). Αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα παρότι η παραταξιακή ένταξη των ανθρώπων που συμμετείχαν δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί και άρα να σταθμιστεί: δε ζητήσαμε από κανέναν να δηλώσει τι ψήφισε. Αυτό άλλωστε δεν αφορά ούτε εμάς, ούτε και καμία έρευνα που στόχο έχει να καταγράψει τις απόψεις όλων μας για την κατάσταση στον εργασιακό μας χώρο. Στις κοινωνικές έρευνες άλλωστε, η όποια απόπειρα στάθμισης δε γίνεται με βάση τις πολιτικές απόψεις, αλλά με βάση δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, εισόδημά, κ.α.).

Κυρίως όμως, όπως διαφάνηκε ήδη από τα πρώτα αποτελέσματα, η συμμετοχή ξεπέρασε τα στεγανά μίας και μόνο οπτικής για τα πράγματα. Αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι στην Τράπεζα υπάρχει κόσμος που, ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει και πιστεύει, θέλει να εκφράσει τις απόψεις του και να συμμετάσχει ενεργά σε συλλογικές διεργασίες. Ένας κόσμος που δε θεωρεί δεδομένες και αναπόφευκτες τις δυσκολίες της εργασιακής του καθημερινότητας, που επιθυμεί να τις συζητήσει, ακόμα και να τις αλλάξει.

Το στοίχημα της αντίστροφης αξιολόγησης, το να μπορέσουμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας, επιτεύχθηκε. Το τι θα το κάνουμε μέσα στο Σύλλογό μας αυτό είναι ένα δεύτερο στοίχημα. Και αυτό θα το κερδίσουμε όλοι και όλες μαζί. Στο κάτω-κάτω, 257 άνθρωποι δεν είμαστε και λίγοι: μπορούμε και να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε υλοποιώντας τις προτάσεις μας, μία από τις οποίες εξάλλου ήταν και η αντίστροφη αξιολόγηση.

Σε ό,τι αφορά τώρα εμάς: περάσαμε καλά, δεθήκαμε μεταξύ μας και κυρίως κάναμε κάτι που άξιζε τον κόπο. Η ιδέα για την αντίστροφη αξιολόγηση μετουσιώθηκε σε πράξη και διεκπεραιώθηκε σε όλα της τα στάδια, από μια ομάδα εργαζομένων που -πρωτοβουλιακά, αυτοοργανωμένα και μακριά από κάθε είδους εμπορευματική διαμεσολάβηση και κομματική ή άλλη χειραγώγηση- ανέλαβε και την έφερε σε πέρας παρά τις σημαντικές τεχνικές και άλλες δυσκολίες, ξεπερνώντας τα όποια κενά είχαμε στην τεχνογνωσία με τη μέθοδο της αλληλοδιδακτικής, μέσω πιο εξειδικευμένων φίλων, κυρίως όμως με αρκετή προσωπική δουλειά.

Με τα περιορισμένα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, που δεν αφορούν μόνο την οικονομία του πράγματος, αλλά και τις ώρες που μπορέσαμε να διαθέσουμε ως κανονικοί/ες εργαζόμενοι/ες στην υλοποίηση μιας έρευνας τέτοιου μεγέθους, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που λογικά θα μπορούσαμε. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε στην ίδια κατεύθυνση μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, αλλά και μετά. Με τα λάθη και τις αδυναμίες μας.

Ο πήχης ανέβηκε σε ό,τι αφορά τόσο την Πρωτοβουλία όσο και το Σύλλογό μας γενικότερα. Κι όλοι/ες αποκομίσαμε κάτι από αυτό το εγχείρημα: εκείνοι/ες που βοήθησαν στην υλοποίησή του, εκείνοι/ες που συμμετείχαν εκφράζοντας τις απόψεις τους μέσα απ’ αυτό, αλλά κι εκείνοι/ες που απλώς επεξεργάστηκαν μέσα τους και συζήτησαν μεταξύ τους την καθημερινότητά μας στην Τράπεζα, χωρίς να συμμετάσχουν. Ακόμα κι αυτοί που πολέμησαν την αντίστροφη αξιολόγηση με πρωτόγνωρη σφοδρότητα, ακόμα κι η εργοδοσία, που μάλλον θα αναγκαστούν να δώσουν σημασία στις αδύναμες μεμονωμένες φωνές που όταν ακόυγονται όλες μαζί κάνουν αρκετό θόρυβο.

 Ευχαριστούμε θερμά όσους κι όσες συμμετείχαν στην αντίστροφη αξιολόγηση.

Ευχαριστούμε επίσης κι εκείνους/ες που θα ήθελαν να το κάνουν, αλλά δεν το έκαναν για λόγους που τους υπερέβαιναν.

 

Ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έχουμε ολοκληρώσει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων την Παρασκευή, 26/6, αν και αυτός είναι ο στόχος μας.

__________

 

Advertisements

3 Σχόλια

 1. Ektos Attikis said,

  Ego to taxidromisa 12/6 apo eparxeia.
  Apo tin empireia mou, i epistoles apo do synithos ftanoun poly grigora stin Athina, kapoies fores omos kathisteroun arketa.
  Den xero an eftase egkairos, alla tha ithela poly na symberilifthi stin antistrofi axiologisi.
  Sas efxaristo.

 2. To idio said,

  Paidia, ki ego ta idia sxedon. To esteila Kyriaki 14/6. Profanos eprepe na to eixa steilei noritera, alla OK.
  Peite mas an tha lifthoun ypopsin.

 3. protergatt said,

  Φυσικά θα ληφθούν υπόψη. Η προθεσμία είχε να κάνει με λόγους που είχαμε εξηγήσει, αλλά δεν κρίνει την «εγκυρότητα» ή μη των απαντήσεων.
  Ήμασταν όμως υποχρεωμένοι/ες να ανακοινώσουμε τον αριθμό που καταμετρήθηκε μπροστά στην άτυπη «ελεγκτική επιτροπή». Στα αποτελέσματα θα υπάρχει άλλο σύνολο, δηλαδή τα 257 συν όσα έφτασαν καθυστερημένα (υπήρχε και απεργιακή κινητοποίηση από τους/τις εργαζόμενους/ες στα ΕΛΤΑ εκείνες τις μέρες άλλωστε, οπότε μια καθυστέρηση ήταν απολύτως λογική).
  Η υπόθεση της επεξεργασίας έχει τελικά ακόμη περισσότερη δουλειά από ότι πιστεύαμε και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεθαύριο Παρασκευή είναι μάλλον ανέφικτη, ελπίζουμε να καλύψουμε το έδαφος στο τριήμερο που έρχεται και να παρουσιαστούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: